Links
 Downloads
 AvanzaVikingen 
 Kom godt i gang!
 Faste analyser
 Biblioteket
 InvestorDebat
 Porteføljestyring  

 Procesmodel
 Aktiespareklub
 Om PointFigure.Dk
 Opskrifter
 TA-litteratur

Du er...
Gæst
IP=54.162.253.34
 Logon Logoff 

 Opret bruger
 Til forsiden

 
Overview   Begreber

Begrebsdefinitioner

 
Begreb/term Forklaring
Acceptkriterium Det kriterium som skal være opfyldt, for at et givent krav kan markeres som accepteret.
Begrebet hører til kravspecifikationen.
Accepttest Kaldes også godkendelsestest eller overdragelsestest.
Den test, der foretages ifm. overdragelsen af systemet til kunden, og som viser, at systemet overholder de krav og specifikationer, som kunden har bestilt.
Aktivitet En aktivitet er det arbejde, der skal udføres, når man skal fremstille en bestemt del af et delprodukt.
Eksempel: Udarbejd datamodel som er en del af designspecifikationen.
Delprodukt Et delprodukt er resultatet af en proces.
Eksempel: Kravspecifikationen er resultatet af kravspecificeringsprocessen.
Designspecifikation b
Exitkriterium Det eller de kriterier eller forhold der skal være opfyldt, for at en leverance af et delprodukt kan markeres som opnået/afsluttet.
Eksempel: Modulspecifikation godkendt internt og af kunde.
Fase En fase er en tidsafgrænset periode i et projekt, hvor der skal udarbejdes et eller flere delprodukter.
Eksempel: Specifikationsfase.
Forretningsmodel b
Implementeringsstrategi Strategi for, hvorledes produktet bliver sat i drift, herunder behov for intern og ekstern uddannelse, dataleverancer, datakonvertering, initialisering af systemet etc.
Interessent Interessenter er de personer, organisatoriske enheder, underleverandører og institutioner, der påvirkes af projektet - enten af projektets produkter, når det tages i brug, eller af projektforløbet der leder frem til det.
Interessenter er f.eks.
  • Sponsorer
  • Kunder
  • Leverandører
  • Brugere/aftagere
  • Projektdeltagere
  • Myndigheder
  • Ledelsen
Kravspecifikation En specifikation af kravene til systemet, projektets endelige produkt.
Der er tale om et kundevendt dokument, der beskriver hvad produktet skal kunne, ikke hvordan man løser det.
Kunde Den person, firma eller lignende der har bestilt det ønskede produkt. Det vil i mange situationer være lig med sponsoren (populært sagt: den der betaler gildet), men kan også være intern.
Milepæl En milepæl markerer afslutningen på en fase og/eller en proces. En milepæl er et velafgrænset arbejdsresultat, en synlig begivenhed, der kan bestå af (levering af) et eller flere delprodukter.
Modulspecifikation Bruges i dele af beskrivelsen som et samlet dokument, omfattende krav- og designspecifikation, diverse analysedokumenter, teknisk specifikation osv.
I projektets startfaser vil al dokumentation typisk blive placeret i få dokumenter, og man kan her bruge en modulspecifikation til at springe over, hvor gærdet er lavest!
Proces En proces er en samling af aktiviteter, der har til formål at udarbejde et delprodukt.
Eksempel: Kravspecificeringsproces.
Produkt b
Projekt En engangsopgave (en proces) som er begrænset i tid, ressourcer og indhold, og som har sin egen organisation. Ligger fra projektstart til der foreligger en endelig udgave af produktet.
System b
Teknisk specifikation b
Teststrategi Teststrategien er en overordnet beskrivelse af de testfaser, der skal gennemføres. Den udstikker rammerne for testens forløb, og oplyser bl.a. om, hvornår testen planlægges og gennemføres.
Teststrategien baseres ofte på een af de 3 kendte modeller: den traditionelle model, V-modellen eller den radikale 0-fejls model.
Teststrategien skal matche udviklingsstrategien.
a b
a b
a b
a b
a b
a b
a b


Sidst ændret: 03-12-2007