Links
 Downloads
 AvanzaVikingen 
 Kom godt i gang!
 Faste analyser
 Biblioteket
 InvestorDebat
 Porteføljestyring  

 Procesmodel
 Aktiespareklub
 Om PointFigure.Dk
 Opskrifter
 TA-litteratur

Du er...
Gæst
IP=54.162.253.34
 Logon Logoff 

 Opret bruger
 Til forsiden

 
Overview Initiering Planlægning Specifikation Begreber

Planlægningsfasen

Overordnet beskrivelse
Formålet med planlægningsfasen er at få en fælles, overordnet forståelse af projektets indhold - såvel internt i virksomheden som hos kunden – og at få dette beskrevet.
 
Det er i denne fase, at projektet formelt sættes i gang, og det er her vigtigt, at alle interne interessenter bliver involveret fra starten.
 
Projektet skal måske opdeles eller samles i nogle overskuelige opgaver, og der skal lægges en overordnet projektplan med milepæle, som alle interessenter kan godkende. Projektplanen revideres løbende i takt med projektets fremdrift.
 
I fasen beskrives projektets teststrategi, og de praktiske forhold omkring testen planlægges. Om muligt har virksomheden allerede en teststrategi, som man så naturligvis skal kunne overholde.
Desuden skal implementeringsstrategien overvejes.

Input
 • Opgavebeskrivelse
  Opgaveoplæg eller overordnet kravspecifikation fra salgsafdelingen eller direkte fra kunden, evt. med uddybende/afklarende kommentarer fra forretningseksperter.
 • Tidsmæssige krav til projektet
  Krav til eller ønsker om terminer for eventuelle del-leverancer (f.eks. specifikationen), samt for hele systemet/produktet.
 • Foreløbig ressourceplan
  Preallokering af projektdeltagere, som minimum skal der udpeges en projektleder.
Aktiviteter/opgaver
I denne fase skal følgende aktiviteter/opgaver gennemføres:
 1. Udarbejd overordnet modulspecifikation ud fra kundeoplæg, herunder
  1. Gennemgå opgaven med kunden
  2. Udarbejd evt. overordnede use cases
  3. Foretag review (bl.a. kunde/salg)
 2. Afhold projektstartmøde (evt. flere projektstartmøder)
 3. Udarbejd overordnet projektplan med milepæle
  1. Nedbryd evt. i delspecifikationer
  2. Foretag tidsestimering (=første grovestimering) samt ressourceallokering
  3. Fordel roller & ansvar
 4. Planlæg testen; hvad skal testes, hvordan, hvornår, med hvilke data, testdækning samt fastlæggelse af exitkriterier for testens afslutning/godkendelse
 5. Udarbejd interessentanalyse
 6. Udarbejd risikoanalyse
 7. Udarbejd kontekstanalyse
 8. Planlæg/beskriv de praktiske forhold
  1. Kontorer/fysiske omgivelser
  2. Testmiljø
  3. Dokumentplacering (oprettelse af projektbibliotek)
  4. Tidsregistrering
  5. Versionsstyring
  6. Planlægning af projektgruppemøder/agenda
  7. Strategi for ændringshåndtering/ændringslog (scope creep)
Punkterne 3 til og med 8 indgår som en del af projektstartmødets opgaver.

Værktøjer
Specifikt for denne fase kan følgende værktøjer være relevante:
 • Skabelon/tjekliste til projektstart
 • Beskrivelse af estimeringsmetoder
 • Regneark eller lignende til behandling/beregning af estimeringer
 • Værktøj til generering af projektplan, f.eks. gantt-kort
 • Skema til risikoanalyse samt beskrivelse af, hvordan denne laves
 • Skema til interessentanalyse samt beskrivelse af, hvordan denne laves
 • Forslag til hvorledes ændringshåndtering styres.
 • Skabelon til specifikation
 • Skabelon til mødeindkaldelse samt mødereferat
 • Forslag til projektbiblioteksstruktur
 • Skabelon til projektinfo
 • Inspirationsliste til at udlede kundens behov, ønsker og krav
 • Procedure for estimering
 • Fase- og aktivitetstjekliste


Output (delprodukter & leverancer)
 • Overordnet modulspecifikation
 • Overordnet projektplan med milepæle – overordnet personallokering.
  Overordnet personallokering kræver, at roller og ansvar er defineret (kommer senere)
 • Overordnet testplan/strategi
 • Risikoanalyse
 • Interessentanalyse
 • Projekt-/strukturdokument, der beskriver de praktiske forhold i projektet.


Personer og roller
 • Salg/kunde: Afleverer opgave til virksomheden, medvirker ved udarbejdelse af overordnet modulspecifikation og evt. ved udarbejdelse af use cases. Reviewer evt. overordnet modulspecifikation.
 • Projektleder: Planlægger praktiske forhold, leder projektstartmødet, udarbejder interessentanalyse, kontekstanalyse og risikoanalyse, udarbejder overordnet tidsplan, fastsætter milepæle og laver tidsestimat, indkalder til projektgruppemøder.
 • Udvikler: Deltager på projektstartsmødet samt projektgruppemøder, medvirker ved tidsestimering, interessentanalyse, kontekstanalyse og risikoanalyse. Planlægning af test og udarbejdelse af overordnet modulspecifikation. Inddrages i versionsstyring.
 • Testkoordinator: Deltager på projektstartsmødet samt projektgruppemøder, planlægger og koordinerer testen, indsamler estimater etc..
 • Tester: Deltager på projektopstartsmødet samt projektgruppemøder, tidsestimering og planlægning af test.
 • Teknisk support: Deltager på projektstartsmødet samt projektgruppemøder, Inddrages i implementeringsstrategien, praktiske forhold omkring testmaskiner etc.
Sidst ændret: 02-12-2007