Links
 Downloads
 AvanzaVikingen 
 Kom godt i gang!
 Faste analyser
 Biblioteket
 InvestorDebat
 Porteføljestyring  

 Procesmodel
 Aktiespareklub
 Om PointFigure.Dk
 Opskrifter
 TA-litteratur

Du er...
Gæst
IP=54.162.253.34
 Logon Logoff 

 Opret bruger
 Til forsiden

 
Overview Planlægning Specifikation Konstruktion Begreber

Specifikationsfasen

Overordnet beskrivelse
I planlægningsfasen er der skabt en fælles forståelse for projektet. Projektet er beskrevet overordnet, grovestimeret og planlagt.
 
Den overordnede modulspecifikation fra planlægningsfasen skal nu uddybes og udmøntes i en endelig modulspecifikation. Der kan være tale om en modulspecifikation, der beskriver hele projektindholdet eller en delmængde af dette afhængigt af projektets størrelse, og hvad der er besluttet i planlægningsfasen. Er projektet nedbrudt i flere delopgaver/projekter, vil specifikationsfasen skulle gennemløbes for hvert delprojekt og tilsvarende for nogle af de efterfølgende faser.
 
Indholdet af modulspecifikationen er rettet mod en beskrivelse og uddybning af krav og funktionalitet, herunder brugergrænseflade (GUI). Ved større projekter kan man med fordel opdele modulspecifikationen i dens reelle bestanddele, nemlig en kravspecifikation og en designspecifikation. Modulspecifikationen henvender sig til kunden, og skal - afhængig af projekttypen - godkendes/reviewes af denne.
 
Som et tillæg til modulspecifikationen kan der udarbejdes en teknisk specifikation, der beskriver interne krav til softwarearkitektur (f.eks. interne grænsesnit, protokoller, databasedesign etc.)
 
I denne fase færdiggøres testspecifikationen, og testcases påbegyndes. Det er modulspecifikationen, som testerne skal anvende ved udarbejdelse af en testspecifikation samt testcases.
 
Med baggrund i modul- og evt. den tekniske specifikation ajourføres udviklings- og testestimaterne for den aktuelle del af projektet, og projektplanen revideres. Det vurderes i den forbindelse, om den samlede projektplan holder.

Input
 • Overordnet modulspecifikation.
 • Overordnet projektplan med milepæle (overordnet tidsplan for specifikation, udvikling, test m.m.).
 • Strukturdokument


Aktiviteter/opgaver
 1. Færdiggør modulspecifikation inkl. opgaveliste. Der tages udgangspunkt i den overordnede modulspecifikation fra planlægningsfasen
 2. Overvej prototype (GUI, stub, rapporter m.m.)
 3. Udarbejd teknisk specifikation til internt brug
 4. Udarbejd testspecifikation og påbegynd evt. testcases
 5. Internt review af modulspecifikation samt teknisk specifikation. Testerne/testafdelingen skal deltage i internt review af modulspecifikationen, for at få et dybere indblik i systemet samt for at give testerne input til deres test.
 6. Review/gennemgang af modulspecifikation med kunden. Der kan være tale om flere forløb. Kunden kan evt. også blot kommentere modulspecifikationen
 7. Kundens godkendelse af modulspecifikationen. Herunder skal det aftales, hvilke dele der skal være med i leverancen.
 8. Internt review af teknisk specifikation (udviklere skal deltage)
 9. Opdatér projektplan (både konstruktion, test m.m.)
 10. Evt. klargøring af udviklingsmiljø


Værktøjer
 • Skabelon til udarbejdelse af samlet modulspecifikation
 • Skabelon til kravspecifikation
 • Skabelon til designspecifikation
 • Skabelon eller tjekliste til teknisk specifikation
 • Skabelon eller tjekliste til testspecifikation
 • Skabelon til testcases
 • Procedure for review
 • Procedure for estimering
 • Fase- og aktivitetstjeklister
 • System til registrering af opgaver


Output (delprodukter & leverancer)
 • Modulspecifikation (kunderelateret), evt. opdelt e selvstændige design- og kravspecifikationer
 • Prioriteret opgaveliste
 • Testspecifikation
 • Teknisk specifikation (ikke kunderelateret)
 • Opdateret projektplan (rapportering til styregruppen)


Personer og roller
 • Projektleder: Daglig ledelse samt koordination af projektet. Deltager i udarbejdelse af modulspecifikation, opgaveliste, projektplaner rapportering til kunde og styregruppe, indkalder til møder.
 • Udvikler: Deltager i udarbejdelse af modulspecifikation. Estimerer udviklingsopgaver, koder evt. prototype, deltager i udarbejdelse af teknisk specifikation, deltager i review.
 • Tester: Deltager i review af modulspecifikationen, påbegynder testcases, estimerer tider for test.
 • Testkoordinator: Koordinerer alt omkring test. Udarbejder testplan.
 • Salgsafdeling: Deltager i udarbejdelsen af modulspecifikationen ved at levere input, deltager i review, og fungerer som kundens repræsentant.
 • Kunde: Deltager med input til modulspecifikationen samt reviewer og godkender eventuelt denne inklusiv opgaveliste.
 • Projektchef: Repræsenterer evt. styregruppen (intern) og er dermed med til at godkende den reviderede projektplan (internt).
Sidst ændret: 03-12-2007